• “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

  • “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

Diensten


Commissionair in effecten

Als commissionair zijn wij bevoegd om transacties met andere professionele partijen tot stand te brengen. In het traject van koop en verkoop zitten regelmatig grote prijsverschillen. Door persoonlijk betrokken te zijn bij de orderbegeleiding kunnen we het behaalde voordeel direct ten goede van de cliënt laten komen.

Beleggingsadvies en vermogensbeheer

Het verschil tussen beleggingsadvies en vermogensbeheer is de beslissingsbevoegdheid. Bij beleggingsadvies ligt deze bij u, bij vermogensbeheer draagt u, binnen bepaalde vooraf gemaakte afspraken, de bevoegdheid over aan ons, de beheerder.

In de praktijk geeft het grootste deel van onze cliënten de voorkeur aan beleggingsadvies. Dit moedigen wij ook aan, omdat het uw betrokkenheid vergroot – het is immers uw vermogen. Wij vervullen een klankbordfunctie, waarbij we bestaande of nieuwe ideeën onder de aandacht brengen.

Consumentenbrief en Beloningsbeleid

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?
Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.

Welke vragen moet u in ieder geval stellen aan uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming? Dat leest u in de Consumentenbrief.

Download hier de Consumentenbrief en Beloningsbeleid.

Risicoparagraaf

Nieuw is de in-huis ontwikkelde Risicoparagraaf. Met dit document willen wij (potentiële) relaties een handvat geven bij de beoordeling van ons als beheerder en adviseur op het gebied van vastrentende waarden. In de risicoparagraaf geven wij onze visie op alle mogelijke risico’s die van toepassing zijn op het beleggen in obligaties. En dan ook nog eens toegepast op het gehele universum aan obligaties, zoals wij dat voor onze cliënten in portefeuille houden. Beide opsommingen worden voorafgegaan door een korte uitleg over de OK-Score, het inmiddels vertrouwde filtermodel bij de beoordeling van bedrijfsobligaties.

Download hier de HEC Risicoparagraaf.

Bekijk hier het filmpje op youtube. Volg het donkerblauwe balletje en kijk hoe de risico/rendements-verhouding van Het Effectenhuis zich verhoudt tot de index (geel), de benchmark (lichtblauw) en zes andere vermogensbeheerders.

Minimumvermogen

Bij de afzonderlijk geadministreerde Wereld Fondsen ligt de minimumdeelname op 100.000 euro. Voor individueel beleggingsadvies en vermogensbeheer hanteren wij een minimumvermogen van 150.000 euro.

Kosten

De hoogte van de vergoeding aan ons is afhankelijk van de waarde van het vermogen, ongeacht of u opteert voor Beleggingsadvies of Vermogensbeheer. De vergoeding bedraagt 0,4% (excl. 21% BTW) op jaarbasis, per kwartaal in rekening te brengen op basis van de stand van het vermogen aan het eind van het betreffende kalenderkwartaal. Concreet komt dit neer op jaarlijks 484 euro (incl. BTW) per 100.000 euro toevertrouwd vermogen. Wij berekenen geen performancefee. De transactiekosten die wij voor onze cliënten in rekening brengen bedragen in de meest voorkomende gevallen 0,5%.

De depotbank Theodoor Gilissen Bankiers brengt over het vermogen een servicefee van 0,01% per kwartaal en (indien van toepassing) debetrente in rekening.

Voor deelname in het OK Wereld Fonds, het OK Magnificent Twenty en het Wereld Rente Dividend Fonds geldt een aparte kostenstructuur; gaat u voor een overzicht naar de speciaal ingerichte pagina’s op deze website.

Gelden en effecten

Het is ons niet toegestaan om over uw gelden en effecten te beschikken. Om effectentransacties mogelijk te maken, openen wij voor u een rekening bij Theodoor Gilissen Bankiers in Amsterdam. Middels een tripartiete overeenkomst tussen u als de cliënt, ons als commissionair en Theodoor Gilissen als depotbank worden deze scheidingen gewaarborgd.

Rendement 2010 – 2016 (gemiddeld)

De werking van de bovenstaande strategie is ook terug te vinden in de behaalde rendementen van de afgelopen jaren. Het gemiddelde rendement ziet u in de onderstaande tabel. De drijvende kracht achter het rendement is de doorlopende stroom aan rente (coupons). De rente-inkomsten zijn ‘het geschenk dat blijft schenken’. Koersdalingen kunnen tijdelijk druk op het rendement geven, maar het is bij het beleggen in obligaties slechts een kwestie van tijd voordat het inkomenseffect het gaat winnen van het koerseffect. We verdienen dus meer geld als we slapen dan wanneer we wakker zijn.

Rendement Cumulatief
2016
10,88%
54,12%
2015
2,39%
39,00%
2014
4,02%
35,76%
2013
3,44%
30,52%
2012
13,48%
26,18%
2011
-2,62%
11,19%
2010
14,18%
14,18%

De rendementen in de bovenstaande tabel zijn een weergave van de gemiddelde rendementen van de portefeuilles die voor 80% tot 100% belegd zijn in obligaties.

Ron Boer en Wander Groot

WILT U DAT WIJ CONTACT MET U OPNEMEN?


Voornaam

Achternaam

Uw e-mail*

Telefoonnummer

Mobiel