• “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

  • “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

Over ons


WIE ZIJN WIJ?

Op 16 augustus 2012 heeft de AFM de vergunning verleend aan Het Effectenhuis. De oprichters, Ron Boer en Wander Groot, zijn echter al langer in het effectenvak actief als zelfstandig vermogensbeheerder, Ron Boer sinds 1996 en Wander Groot sinds 1999.
Wilt u nader met ons kennismaken, neemt u dan telefonisch of per mail contact op met Het Effectenhuis. Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Vul dan het formulier aan de rechterzijde van de website in.

ACTIVITEITEN

Het Effectenhuis kan vanuit de verschillende achtergronden en ervaringen de volgende diensten aan haar cliënten aanbieden.

• Beleggen met de OK-Score, het innovatieve selectiesysteem voor aandelen en obligaties. Deelname is mogelijk in drie beleggingsfondsen voor gemene rekening: het OK Wereld Fonds, het OK Magnificent Twenty en het Wereld Rente Dividend Fonds. Het OK Wereld Fonds belegt in 50 internationaal opererende bedrijven volgens de OK selectie. Het OK Magnificent Twenty bevat de selectie van de twintig beste fondsen uit de S&P500. Het Wereld Rente Dividend Fonds belegt in obligaties en overige effecten met een vastrentend karakter. Voor meer informatie over de fondsen, alsmede de resultaten verwijzen wij u naar de speciaal ingerichte pagina’s op deze site.
• Bemiddeling in obligaties en aandelen voor particuliere en institutionele relaties.
• Beleggingsadvies en vermogensbeheer waarbij wij adviserend optreden en een klankbordfunctie vervullen. In vrijwel alle gevallen beslist de cliënt over de concrete aan- en verkopen. Bij de voorselectie van alle obligaties en aandelen baseren wij ons op de beleggingsfilosofie van de superbeleggers Warren Buffett en Charlie Munger.

SPECIALITEIT

Onze specialiteit is de advisering en handel in vastrentende waarden. De laatste jaren is de expertise in dit segment van de markt steeds verder achteruitgegaan, hetgeen zichtbaar is in een afnemend aantal professionele marktpartijen, pensionering van ervaren handelaren, verregaande standaardisatie bij de grootbanken en weinig interesse in dit segment van de markt door nieuwkomers in het effectenvak.

De selectie van de bedrijfsobligaties geschiedt middels een kwaliteitsoordeel op grond van de OK-Score. Bij de keuze van obligaties uitgegeven door financiële instellingen laten wij ons leiden door de kwaliteit van de onderliggende debiteur. Voor beide categorieën geldt dat de gekozen looptijd en rentevergoeding afhankelijk is van onze rentevisie voor de middellange termijn (tot 10 jaar).

Wij bieden aan particuliere beleggers alle faciliteiten die de professionele belegger bij het beleggen in obligaties als vanzelfsprekend ervaart: uitstekende handelscondities, een hoog serviceniveau en lage kosten.

Voor de vragen over het beleggingsbeleid die u aan ons zou moeten stellen verwijzen we u naar de Consumentenbrief. Deze brief vindt u op de pagina ‘Overige diensten’ op deze site.

MISSIE

We streven ernaar om voor onze cliënten een absoluut rendement te halen. We leggen onze resultaten dus niet tegen de meetlat van een bepaalde index, maar het is ons doel om ervoor te zorgen dat de cliënt onder de streep geld verdient. Daar worden we tenslotte op afgerekend.

Dit betekent in de praktijk dat we een onderbouwde afweging maken om wel of niet te handelen. We wachten tot we het moment geschikt achten om actief te worden, na zorgvuldige voorbereiding in het verleden. Op die manier willen we rendement maken als het kan en zo min mogelijk geld verliezen als de risico’s te groot zijn.

De grootste fouten worden gemaakt als beleggers zich laten leiden door emoties. Omdat handelen op basis van emoties in de meeste gevallen de foute strategie is, kun je geld verdienen door een tegenstelde positie in te nemen. Dus we beleggen contrair op de markt. Als we een rendement van 15% in een individueel fonds kunnen maken, vragen we ons niet af of de verkoper het fout ziet maar of wij het goed zien.

Vraagt u ons tot slot niet om de toekomst te voorspellen, want dat kunnen we niet. “Het is niet wat je niet weet dat je in de problemen brengt, maar datgene waarvan je het zeker denkt te weten, terwijl dat niet zo blijkt te zijn,” aldus Mark Twain. In plaats van een voorspelling proberen we ons een voorstelling van die toekomst te maken om vervolgens naar die inzichten te handelen.

Ron Boer en Wander Groot

WILT U DAT WIJ CONTACT MET U OPNEMEN?


Voornaam

Achternaam

Uw e-mail*

Telefoonnummer

Mobiel