Het zonnetje schijnt, behalve op de beurs

Plotseling is er een begrotingsoverschot, het tekort aan gekwalificeerd personeel loopt op, de mondiale staalproductie stijgt, de filedruk is groter geworden en de verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is gestegen. Particuliere beleggers zijn optimistisch… en toch komt de AEX amper van zijn plaats.

Je zou namelijk verwachten dat de goede economische cijfers in combinatie met optimisme onder particulieren zich vertaalt in stijgende beurskoersen. Helaas is dat niet het geval. Onze eigen Amsterdamse beursgraadmeter noteert dit jaar een schamel plusje van nog geen twee procent. Zijn grote broer, de Eurostoxx 50, laat het jammerlijk afweten met een negatief jaarresultaat van meer dan acht procent. Je zou er moedeloos van worden.

Professionals te pessimistisch
Van wat we zelf horen zijn de rendementen niet om over naar huis te schrijven. Er wordt voorzichtig geopereerd en professionals zitten eerder aan de verkoopkant dan aan de koopkant. Professionele beleggers adviseren klanten hun kruit droog te houden en hun cashpositie te vergroten. Naar onze mening zijn deze beheerders te pessimistisch en maken ze de verkeerde keuzes, maar dat zal de toekomst uitwijzen.

Vooral hedgefondsen hebben het moeilijk. Hun resultaten blijven nu al een paar jaar op rij achter en veel fondsen laten voor dit jaar een verlies zien. Ongeduldige en ontevreden beleggers trekken hun geld terug, niet in de laatste plaats omdat ze hoge kosten in rekening brengen.

Non-listed
Als er dit jaar al wat verdiend wordt, komt dat uit het ‘non-listed’ segment, dus uit niet aan een beurs genoteerde investeringen: private equity, vastgoed in eigen beheer, directe deelnemingen in ondernemingen of in speciaal voor dit doel opgerichte vehikels (SPV’s). Jammer genoeg is dit segment alleen bereikbaar voor de ‘happy few’, mensen met diepe zakken, het juiste netwerk en de durf om grote bedragen in een enkel project te steken.

Een extra bewijs van de mineurstemming onder vermogensbeheerders kregen we vorige week. Fondsnieuws presenteerde in een artikel een staatje van de vergelijkingssite Vermogensbeheer.nl, zie hieronder.

vermogensbeheer-index

Het staatje geeft het gemiddelde netto rendement weer per beleggingsprofiel van ruim 70 vermogensbeheerders. Dat wil zeggen: de rendementen zoals deze te vinden zijn op de websites of zijn opgegeven door deze partijen zelf. En met deze rendementen is iets opmerkelijks aan de hand. Ze wijken namelijk af van de rendementen zoals die zijn vastgesteld door de onafhankelijke data-analist Investments-X-Posed (IXP).

Werkelijke rendementen
IXP meet de werkelijke behaalde rendementen op basis van echte particuliere beleggingsportefeuilles. Zonder dat enige manipulatie door de vermogensbeheerder zelf mogelijk is. IXP heeft inmiddels een databank van meer dan 130.000 datasets opgebouwd die teruggaat tot 2010.

Een snelle blik in de geavanceerde portal die ons door IXP ter beschikking is gesteld leert ons dat de door het Fondsnieuws onderzoek gepubliceerde netto rendementen met een flinke korrel zout moeten worden genomen. De werkelijke rendementen zijn gemiddeld veel slechter dan de vermogensbeheerders rapporteren. Zo wordt er dus een positiever beeld gegeven dan werkelijk het geval is.

Dit roept meteen de vraag op hoe het toch mogelijk is dat beleggers het nog steeds moeten doen met dit soort overzichten, terwijl er inmiddels een uitstekend en volstrekt objectief alternatief voorhanden is. Hoewel IXP nog hard bouwt aan een volledige marktdekking durven we te stellen dat een universum van meer dan 130.000 portefeuilles een betrouwbare afspiegeling van de markt is. Wij vertrouwen tenminste liever op deze objectieve gegevens dan op de blauwe ogen van onze collega-profs! Wellicht ook een goede tip voor beleggers.

Selectiesysteem
Om meteen ook de vraag te beantwoorden hoe ons gemiddelde rendement op obligaties (op basis van de werkelijk gerealiseerde rendementen van alle klantportefeuilles) uit de IXP database naar voren kwam? Dat ligt dit jaar op 6,84% (de blauwe lijn op de grafiek). Rendement maken kan dus wel, ook in vastrentende waarden, mede dankzij het innovatieve selectiesysteem van de OK-Score.

Klik hier voor de grafiek

Wat voor vastrentend geldt, geldt ook voor onze aandelenfondsen. De OK-Score scheidt het kaf van het koren en door de kreukeljassen onder de aandelen eruit te filteren, houd je de goede over. Zo’n recente bleeder als Deutsche Bank wil je er eigenlijk niet in hebben, maar die krijg je er wel bij als je de Eurostoxx 50, een Duits indexfonds of een breed gespreide Europese ETF koopt.

Lees eerder verschenen nieuws in ons archief. Ron Boer schrijft op regelmatige basis columns over interessante zaken die spelen op de financiële markten. Wilt u een melding krijgen wanneer een nieuwe column verschijnt? Volg ons dan op LinkedIn of neem contact met ons op.