IN MEMORIAM: Willem Okkerse (1946-2018)

Op vrijdag 12 oktober 2018 is Willem Okkerse overleden, zeven maanden nadat een ernstige ziekte zich openbaarde. In maart onderging hij een zware operatie, waarvan hij wonderwel herstelde, maar na de zomer verslechterde zich zijn toestand, totdat het niet meer ging. Vrijdag 19 oktober hebben we Willem naar zijn laatste rustplaats gebracht. Hij werd 72 jaar.

Het is moeilijk om in de voetsporen te treden van een man met zijn intelligentie en ervaring. Willem was een briljant denker, een wetenschapper die zijn kennis en inzichten omzette in praktische toepassingen voor het bedrijfsleven.

Het leven van Willem stond de laatste vijfentwintig jaar in het teken van de ontwikkeling, verspreiding en marketing van zijn uitvinding: de OK-Score. Als hij eenmaal over zijn score begon, was er geen houden meer aan. Willem was de uitvinder van de OK-Score, ademde de OK-Score en leefde de OK-Score.

Het is ook deze uitvinding die mede bepalend is geweest voor het succes van Het Effectenhuis. In eerste instantie bij het advies en beheer van de portefeuilles, later bij de selectie van aandelen en obligaties voor onze beleggingsfondsen.

Het gebruik van de OK-Score heeft onze klanten de afgelopen jaren behoed voor talrijke vermogensverliezen. Puur omdat het unieke voordeel van de OK-Score is dat deze soms al drie jaar, maar meestal al twee jaar van te voren een waarschuwing afgeeft. Daardoor hebben we tijdig maatregelen kunnen nemen.

Opvolging
Willem wilde niet dat zijn geheim – het algoritme waar de OK-Score op gebouwd is – in verkeerde handen terecht zou komen en de OK-Score misbruikt zou worden. Dat vervulde hem met argwaan. Daarom weigerde hij steevast om derden inzicht te geven in zijn model.

De vraag over zijn opvolging werd tijdens zijn leven al regelmatig gesteld. Zelf wilden Willem en zijn vrouw Gerry niets liever dan dat zijn werk voortgezet zou worden. Om die reden heeft Willem een intensieve training aan Ron gegeven, waarmee de uitgifte van nieuwe en gereviseerde OK-Scores is gewaarborgd. Zo blijft het voornaamste instrument achter het succes van de beleggingsfondsen onverminderd beschikbaar.

Behalve Ron zal Willems zoon Marc zich verder in de OK-Score gaan verdiepen, niet alleen om potentiële beleggingen te screenen, maar ook om nieuwe toepassingen in het gebruik van de OK-Score te onderzoeken.

Missie
Jeroen Siebelink mocht in 2017 Willems levensverhaal opschrijven in het boek ‘Beleggen met voorkennis. Het geheim van de OK-Score.’ Volgens Jeroen was het een verhaal over obsessie, tegenwerking en toch weer doorgaan.

Dat is wat we zullen doen, doorgaan met zijn levenswerk en missie: de verspreiding en marketing van de OK-Score. Dat kan door de samenwerking tussen de familie en Het Effectenhuis te continueren. Dat wederzijdse commitment is het mooiste eerbetoon dat we aan Willem kunnen geven.

Heel af en toe kom je een mens tegen die van blijvende betekenis is voor je leven. Willem was voor ons zo’n mens.

Wij zullen zijn inspirerende persoonlijkheid missen.

Ron en Wander