• “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

  • “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

Over de OK-Score


De OK-Score, uitgevonden door Willem Okkerse, is een rekenmodel dat de levensvatbaarheid en economische ‘fitheid’ van een onderneming in de naastgelegen toekomst meet (tot maximaal 2 jaar). De OK-Score voorspelt aan de hand van de jaarrekening van ondernemingen grote ongelukken zoals faillissementen, maar ook gedwongen herfinancieringen. Het model werkt met een score in tien klassen, waarbij klasse 1 betekent dat de onderneming volledig gezond is. Klasse 10 wijst op naderend onheil. Hoewel het nooit de bedoeling is geweest van Okkerse om de zogeheten credit ratings van kredietbeoordelaars te overklassen en zich af te zetten tegen bekende namen in die wereld als Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch, laat de OK-Score zich toch het best vergelijken met de bekende AAA- en BB+-ratings die deze instellingen dagelijks in grote hoeveelheden afgeven. Alleen: de OK-Score scoort veel beter dan zij.

De kansen op een faillissement groeien met het afnemen van de OK-klassennotering. Het unieke voordeel van de OK-Score is daarbij dat de Score soms al drie jaar, maar meestal al twee jaar van te voren een waarschuwing afgeeft. Een bijzondere eigenschap van de OK-Score is het signaleren van verborgen fraude in de jaarrekening. Door een combinatie van een aantal van de 7750 onderlinge verbanden wordt de zogenaamde ‘Not Accounted For’-regel gepostuleerd. In samenhang met de uiteindelijke OK-Score kan deze regel een sterke aanwijzing zijn van fraude. Alles wat het model niet kan beredeneren, gooit het op een hoop. De grote uitzoekhoop, die Okkerse nader moet onderzoeken. Is de hoop materieel, dan gaan de alarmbellen af.

Hiermee heeft elke bezitter van de aandelen of de obligaties een middel ter beschikking om al in een vroegtijdig stadium financieel onheil af te wenden, en zo kan er nog strategisch worden bijgestuurd.

Een OK-Klasse 9 of 10 hoeft overigens niet fataal te zijn. Door de voorspellingsbandbreedte van 1,5 tot 2 jaar kan door hard ingrijpen soms erger voorkomen worden.

De OK-Klassen

OK-Klasse 1: Bijna perfecte zekerheid. Zeer goede ruimte voor expansie, óók met vreemd vermogen

OK-Klasse 2: Excellente zekerheid. Goed ruimte voor expansie, óok met vreemd vermogen

OK-Klasse 3: Zeer goede zekerheid. Ruimte voor expansie, óók nog met vreemd vermogen

OK-Klasse 4: Goede zekerheid. Expansie mogelijk, óók nog met vreemd vermogen

NB : Institutionele beleggers mogen niet in obligates beleggen lager dan BBB. Dit is volgens huidige normen ook verklaarbaar. Bij de OK-Score klasseringen kan dit echter tot en met OK-Klasse 6 (vergelijkbaar met B). De reden is het feit dat er in deze OK-klassen slechts een theoretische kans op een Business Failure in het daaropvolgende jaar bestaat. Deze kans loopt van 0,00001% tot 0,001%. In de praktijk van het OK-Score Institute is een dergelijke Business Failure echter nog niet voorgekomen, waardoor beleggers met een gerust hart óók in de OK-Klassen 5 en 6 (Vergelijkbaar met BB en B) mogen beleggen.

OK-Klasse 5: Voldoende zekerheid. Alertheid geboden. Voorzichtig bij expansie met vreemd vermogen

OK-Klasse 6: Matige zekerheid, verbetering nastrevenswaard. Expansie met vreemd vermogen niet verstandig

OK-Klasse 7: Onvoldoende zekerheid, verbeteringen noodzakelijk. Expansie met vreemd vermogen sterk afgeraden

OK-Klasse 8: Zorgelijke zekerheid, verbeteringen urgent nodig. Verdere expansie met vreemd vermogen levensgevaarlijk

Bijzonderheid

Omdat volgens het Cumulative Accuracy Profile van de OK-Score in de OK-klassen 7 en 8 óók nog nooit een Business Failure onderging, worden bedrijfsobligaties door de OK-Score nog steeds als relatief veilig gezien. Pas als het bedrijf een OK-Klasse 9 (vergelijkbaar met C) of OK Klasse 10 (vergelijkbaar met D) hebben, wordt óók van die bedrijfsobligatie afgezien.

OK-Klasse 9: Zorgwekkende zekerheid, substantiële verbeteringen zijn direct nodig. Expansie met vreemd vermogen niet meer mogelijk. Voorportaal van een mogelijk business failure. Het concept van business failure gaat veel verder dan simpelweg het voorspellen van een faillissement. Bij een ‘business failure’ zijn er nog strategische opties mogelijk en kan de onderneming tijd en geld vrijmaken om een faillissement te voorkomen.

OK-Klasse 10: Fase van desoriëntatie en desintegratie. Keuzes zijn rigoureus ingrijpen met een totale turn-around, desinvesteren óf deelliquidaties én/of bijstorting van nieuw eigen vermogen, binnen één tot drie jaar na de beoordeling. De situatie kan óók binnen één tot drie jaar fataal worden. [Zie Landis, Enron, Parmalat, DAF, LCI, Innoconcepts, Ceteco]. Bij een tweede achtereenvolgende OK-Klasse 10 waardering kan de situatie binnen één tot twee jaar fataal worden en bij een derde achtereenvolgende 10 klassering zelfs binnen één jaar. [Fokker, Tulip]. Gaat altijd ten laste van belanghebbenden. Geldt ook in combinaties met de OK-Klasse 9

Het zal evident zijn dat naarmate een onderneming tendeert van in de richting van OK-Klasse 1 de onderneming steeds krachtiger wordt en naarmate de onderneming tendeert naar OK-Klasse 10 de onzekerheid steeds verder toeneemt. [zie Ahold en Getronics]

Een Business Failure is de situatie waarin een onderneming niet meer zelfstandig kan voortbestaan zonder specifieke herstelmaatregelen (met name koude sanering, desinves­tering of herkapitalisatie) en waarbij surseance, faillissement en liquidatie niet kunnen worden uitgesloten. Deze definitie omvat alles wat je als bedrijf en als aandeel- of obligatiehouder niet wilt meemaken. Hiervoor moet tijdig worden gewaarschuwd.

In het onderstaande schema is het verschil te zien tussen de criterium volgens welke in de door de OK-Score mag worden belegd en door een kredietbeoordelaar als Standard & Poor’s.

Alle betrokken ondernemingen worden een- tot tweemaal per jaar met de OK-Score getoetst. Immers, als het model in staat is om de financiële robuustheid van ondernemingen aan te geven in een OK-Score van 1 tot 10, waarbij de Scores 9 en 10 discontinuïteit voorspellen, en OK-Score 1 de allerbeste uitkomst is, dan moet dit óok kunnen leiden tot een betere beleggingsstrategie, wanneer er alleen maar in de aandelen met een goede OK-Score wordt belegd.

Beleggen is risico verminderen. Met behulp van de OK-Score is het mogelijk om met een aanzienlijk lager risico en minder spreiding een veel hoger rendement te realiseren. Dit komt door tijdig de miskleunen uit de portefeuille te verwijderen.

Groen: Aandeel en Obligatie OK
Oranje: Obligatie OK – aandeel niet-OK
Rood: Obligatie en aandeel niet-OK

WILT U DAT WIJ CONTACT MET U OPNEMEN?


Voornaam

Achternaam

Uw e-mail*

Telefoonnummer

Mobiel