Een negatief eigen vermogen, een verlies van ‘slechts’ 1,5 miljard euro, de laagste OK-Score, op handen zijnde rechtszaken met miljardenclaims, de zaak lijkt hopeloos. Toch zien we lichtpuntjes aan de operationele kant.

Ruim een maand na de publicatie van het jaarrapport over 2017 beschikken we ook over de cijfers van 2018. De zaak is er niet beter op geworden. De meubelgigant publiceerde een verlies van 1,2 miljard op een omzet van 12,8 miljard euro. Uit onze eigen cijfers komt naar voren dat het verlies nog wat hoger uitvalt, namelijk 1,48 miljard euro.

Weliswaar fors lager dan de 4,3 miljard over 2017, maar met dit verlies is het laatste restje eigen vermogen ook verdwenen. De netto schuldpositie per 30 september 2018 is uitgekomen op 9,1 miljard euro. Steinhoff had op de rapportagedatum 1,2 miljard euro in kas.

Bijzondere lasten
Het verlies is vooral het gevolg van de bijzondere lasten. Zo moest Steinhoff aan een legertje adviseurs, accountants en juristen 117 miljoen euro uitgeven, kosten die ook de komende tijd niet substantieel zullen dalen.

Wat wel daalt zijn de operationele kosten, waardoor het bruto operationele resultaat kon stijgen. Na aftrek van personeelslasten en afschrijving blijft er 2,5 miljard euro over. Vervolgens duwen financieringslasten en bijzondere lasten de zaak in het rood.

Ontevreden aandeelhouders hebben zich al voor de poorten van Steinhoff gemeld met miljardenclaims. Dat de claimanten het bedrijf verder in de problemen brengen, lijkt hen echter niet te deren. Waar Steinhoff het geld vandaan moet halen om een eventueel toegewezen schadevergoeding te betalen, is mij een raadsel.

Geknoei
Het is niet dat wij onze ogen sluiten voor wat er allemaal is misgegaan. Er is geknoeid met de boekhouding en het huidige management is de afgelopen twee jaar met niets anders bezig geweest dan de onderste steen boven te krijgen.

Omzetderving bij warenhuizen, waarbij alles draait om omloopsnelheid, is normaal. Een deel van de omzet gaat verloren door breuk, diefstal en menselijke fouten. Als dat een procent of twee is, liggen we daar niet wakker van. Ons model signaleert dat het over 2018 om vier procent van de omzet gaat. Dat cijfer moet omlaag.

Pepkor
Kroonjuweel is het belang van 71% dat Steinhoff houdt in de Afrikaanse keten Pepkor. Pepkor breidt het aantal winkels nog steeds uit. De laatste zes maanden zijn er 164 nieuwe zaken bijgekomen en per 30 maart 2019 staat het totaal op 5.332 winkels. De cijfers over het eerste halfjaar van 2018/2019 zijn bekend. Op een 7% hogere omzet steeg het bedrijfsresultaat van Pepkor met 25%, de nettowinst met bijna 40%. Alle cijfers zijn in Zuid-Afrikaanse randen en de rand steeg in de rapportageperiode ten opzichte van de euro met 3,5%.

De Steinhoff cijfers stammen uit 30 september 2018. Inmiddels zijn we negen maanden verder. In juli verschijnen de halfjaarcijfers over 2018/2019 en dan kunnen we weer een stukje aan legpuzzel toevoegen. Bestuursvoorzitter Louis du Preez is voorzichtig en hij voorziet nog geen opleving. Torenhoge fees van adviseurs en juristen, substantiële financieringskosten en opgelopen reputatieschade houden het resultaat onder druk.

Tijd en pijn
Het is vooraleerst zaak om snel mogelijk een positief eigen vermogen te krijgen. Banken en overige financiers hebben Steinhoff tot en met 2021 de tijd gegeven om orde op zaken te stellen en de balans te versterken, onder andere door tot die tijd af te zien van rentebetalingen. Uiteraard tegen nieuwe, veel hogere rentecondities en waarbij de rente ook nog eens bij de totale schuld wordt opgeteld, maar Steinhoff realiseerde zich dat er weinig onderhandelingsruimte was.

Positief is dat het operationeel het allemaal redelijk draait met Pepkor als boegbeeld. Op een koers van nog geen acht cent bedraagt de beurswaarde van Steinhoff 340 miljoen euro. Versterking van het eigen vermogen middels de uitgifte van aandelen is op dit niveau geen optie. De koers zal eerst omhoog moeten om dat mogelijk te maken.

Dat kost tijd en pijn. Steinhoff zal de komende twee en een half jaar alles op alles moeten zetten om de bijzondere lasten snel en fors omlaag te brengen, de rust binnen de organisatie definitief te herstellen en claimanten zicht op een goede afloop te bieden.

Lees eerder verschenen nieuws in ons archief. Ron Boer schrijft op regelmatige basis columns over interessante zaken die spelen op de financiële markten. Wilt u een melding krijgen wanneer een nieuwe column verschijnt? Volg ons dan op LinkedIn of neem contact met ons op.