Steun voor aandelen (vervolg)

In het maandbericht van september 2020 hebben we een lans gebroken voor het beleggen in aandelen. Het Wereld Fonds stond toen nog 5% in de min met een AEX die bijna 10% lager tendeerde.

Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en de uitstekende resultaten van onze fondsen over het 1e kwartaal van 2021 zijn illustratief voor het herstel dat sindsdien heeft plaatsgehad. Wel mogen we stellen dat er sprake is van bovenmatig optimisme, zoals valt op te maken uit de volgende opsomming:

  • De sterke performance van speculatieve aandelen;
  • Grote particuliere vraag naar aandelen, opties en beleggen met geleend geld;
  • Grote belangstelling naar obligaties met minimale rendementen en uitgeholde zekerheden;
  • De ‘Buffett indicator’ (de ratio van de totale marktwaarde van aandelen ten opzichte van het Bruto Nationaal Product) in de VS staat hoger dan ooit; en
  • Een toenemend aantal beursintroducties, waaronder ondernemingen die verlieslatend zijn, en koersstijgingen op de eerste dag van de handel met tientallen of honderden procenten.

Misschien mogen we ons zorgen maken over het feit dat de waardering van aandelen door de gestegen koersen verder is toegenomen. De koerswinstverhouding van de S&P500 index op basis van de verwachte winst voor 2021 is 22. Dit lijkt hoog als we dat afzetten tegen het historische gemiddelde van 15-16.

Alleen zegt deze kale vergelijking op zichzelf niets. Voordat we een oordeel vellen over de huidige waarderingen dienen we dieper in het hoe en waarom achter deze cijfers te duiken door ze in perspectief te zetten met (a) de lage rente, (b) de gewijzigde samenstelling van de indices met meer snelgroeiende technologiebedrijven erin, (c) de waardering van de afzonderlijke aandelen in de index, en (d) de vooruitzichten van de economie. En als we deze zaken in ogenschouw nemen, komen we tot de conclusie dat de waarderingen vandaag de dag niet overdreven zijn.

Nemen we bijvoorbeeld de lage rente als uitgangspunt, dan kunnen we kijken naar de relatie tussen het huidig winstrendement van de S&P500 index van 4,5% en de Amerikaanse rente op 10-jaars staatsleningen van 1,4%.

De term ‘winstrendement’ hebben we in het maandbericht van september uitgelegd. Het winstrendement (‘earnings yield’) is de verhouding tussen de rente en de koerswinstverhouding op aandelen. Simpel gesteld, als de rente op staatsleningen op 1% ligt en je voegt een risicopremie op aandelen toe van 3%, dan komt het winstrendement uit op 4%. Dat rendement van 4/100 impliceert een k/w (de inverse) van 100/4 of 25.

De risicopremie van 3,1% wijkt nauwelijks af van het gemiddelde van 3,0% van de laatste twintig jaar. Vergelijken we de koerswinstverhouding op aandelen met de korte rente, dan is de huidige k/w van 22 lager dan de 24 die in maart 2000 ten tijde van de top van de internethype werd betaald. De korte rente bedraagt nu 0% tegenover 6,5% eenentwintig jaar terug. Dus in 2000 was het winstrendement 4,2% ofwel 2,3% lager dan de korte rente, waar deze tegenwoordig 4,5% daarboven ligt. Met ander woorden: de S&P500 ten opzichte van de korte rente is heden ten dage veel goedkoper dan eenentwintig jaar geleden.

Waar staan we dan nu? Moeten beleggers defensiever opereren of agressiever? Wat we zien is dat mensen de laatste tijd meer risico durven te nemen, ofwel dat de angst om wat te missen het wint van de angst om geld te verliezen. Dit alles te midden van een klimaat waarin er weinig tot geen alternatieven zijn om je geld te investeren. Waarin er geld in overvloed is. Waarin het herstel in de wereldwijde economie zichtbaar en voelbaar is. Twee jaar geleden waren we getuige van een economie die al tien jaar in een opgaande lijn zat – de langste in de na-oorlogse geschiedenis. Nu lijkt het erop dat we aan het begin staan van een nieuwe economische hoogconjunctuur die nog jarenlang kan aanhouden.

Dan kunnen we niet anders concluderen dan dat een aandelenportefeuille van een samenstelling als de onze de beste positie is die je kunt innemen. Dus gaan we rustig slapen maar – zoals we wel vaker hebben gedaan – wel met één oog open.

Lees eerder verschenen nieuws in ons archief. Ron Boer schrijft op regelmatige basis columns over interessante zaken die spelen op de financiële markten. Wilt u een melding krijgen wanneer een nieuwe column verschijnt? Volg ons dan op LinkedIn of neem contact met ons op.