• “WE STREVEN NAAR EEN
  ABSOLUUT RENDEMENT
  VOOR ONZE CLIËNTEN”

Wereld Rente Dividend Fonds


Wereld Rente Dividend Fonds

Beleggers in obligaties of andere vastrentende waarden kunnen deelnemen in het ‘Wereld Rente Dividend Fonds’. Concreet neemt het fonds deel in bedrijfsobligaties, obligaties van financiële instellingen en overige effecten met een rentedragend karakter, dus waardepapieren waarover rente of dividend wordt vergoed. Het Wereld Rente Dividend Fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement van tenminste 5% voor aftrek van beheervergoeding.

De directe aanleiding voor het fonds is het steeds grotere aanbod van leningen met coupures van 100.000 euro en meer. Hierdoor kunnen beleggers met een kleinere portefeuille nog maar moeilijk hun vermogen in vastrentende waarden beleggen. Door deelname in het fonds kunnen we u een passend alternatief bieden op het gebied van vastrentende waarden, ook voor hen die afhankelijk zijn van inkomen uit hun vermogen.

Resultaten (netto na kosten)

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
2023 2,63% -0,98% 1,63%
2022 -2,51% -2,43% -0,91% -2,90% -0,81% -4,52% 4,20% -3,41% -5,40% 3,09% 3,35% -1,58% -13,45%
2021 -0,30% 0,32% 0,60% 0,55% 1,61% 0,93% -0,88% 0,89% 0,30% -0,92% -0,76% 1,12% 3,49%
2020 0,83% -0,98% -12,40% 3,99% 1,02% 3,44% -0,90% 2,58% +0,76 -1,63% 3,62% 0,49% -0,28%
2019 3,75% 1,13% -0,58% 3,02% -0,63% 0,48% 1,51% 0,57% 0,66% -0,15% 1,96% 1,44% 13,88%
2018 -0,05% -0,17% -0,57% 0,58% 0,02% -0,36% -0,06% 0,74% -0,92% 0,18% -2,85% -3,40 -6,75%
2017 0,97% 0,95% 0,48% 1,33% 1,80% -0,61% 0,04% 0,02% 0,26% 1,26% -0,38% -0,22% 6,27%
2016 -1,55% -2,35% 3,64% 3,30% 0,40% 1,55% 1,82% 2,80% -0,44% 1,38% -0,39% 4,05% 14,91%
2015 0,99% 1,23% 1,00% 0,75% -0,33% -2,24% 1,15% -2,02% -3,04% 2,82% 1,45% -0,80% 0,79%
2014 0,67% 0,06% 1,64% 1,17% 0,79% 0,05% 0,68% -1,52% 1,03% 0,19% 0,75% 6,04% 

Sinds de oprichtingsdatum 1 februari 2014 bedraagt het netto rendement +25,03% (gemiddeld 2,49% per jaar).

Deelname + Prospectus

Deelname is mogelijk vanaf 100.000 euro. Het prospectus vindt u op de download pagina. Wenst u nadere informatie over deelname, neemt u dan telefonisch of per mail contact op met Het Effectenhuis. Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Vul dan het formulier aan de rechterzijde van de website in.

Algemene doelstelling

De doelstelling van het Wereld Rente Dividend Fonds is het behalen van een gemiddeld jaarlijks rendement van ten minste 5% door wereldwijd (via gereguleerde beurzen) te beleggen in bedrijfsobligaties, obligaties van financiële instellingen en overige financiële waarden met een vastrentend karakter.

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Portefeuille

De volgende effecten kunnen deel uitmaken van de portefeuille:

 • Bedrijfsobligaties
  Deze component bevat bedrijfsobligaties. In deze categorie kunnen leningen zitten die door de grote kredietbeoordelaars als niet-kredietwaardig worden beschouwd, hetgeen ook wel wordt aangeduid met de term ‘high yield’.
 • Obligaties van financiële instellingen
  Deze component bevat obligaties van financiële instellingen.
 • Andere financiële instrumenten van financiële instellingen
  Dit zijn leningen uitgeven door financiële instellingen waarbij er in de meeste gevallen sprake is van achtergesteld papier. In deze categorie vallen bijvoorbeeld perpetuele (eeuwigdurende) obligaties, steepeners, fix-to-floaters, Contigent Convertibles (beter bekend als CoCo Notes) en de Rabo ledencertificaten. Veelal zijn deze producten achtergesteld, dus bij een faillissement volgt pas uitkering nadat alle overige obligatiehouders zijn betaald. De houders van perpetuals hebben nog wel voorrang ten opzichte van aandeelhouders.
 • (Cumulatief) preferente aandelen
  In deze component vallen (cumulatief) preferente aandelen. De houder van een preferent aandeel ontvangt een dividend percentage, een vast percentage van de nominale waarde van het aandeel, te vergelijken met een coupon op een obligatie. Nadeel van preferente aandelen is dat ze onder bepaalde voorwaarden geen dividend hoeven uit te keren. Cumulatieve preferente aandeelhouders houden wel hun recht op de eventueel gemiste dividenden. Ze krijgen met voorrang recht op uitbetaling als de winst dat weer toelaat.
 • Converteerbare obligaties
  Obligaties die onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde periode kunnen worden omgewisseld in aandelen van dezelfde onderneming.
 • Gestructureerde producten
  Deze component bevat gestructureerde producten waarbinnen op een complexe manier in een of meer vermogenscategorieën wordt belegd, waarbij er afhankelijk van de ontwikkeling van de onderliggende waarden een (half)jaarlijkse coupon wordt uitgekeerd. Het rendement wordt nagestreefd door gebruik te maken van derivatenconstructies. In deze categorie vallen bijvoorbeeld garantieproducten, knock-in of knock-out convertibles.

Lopende Kosten Ratio (LKR)

De kosten zijn als volgt vastgesteld:

 • 0,06% vaste vergoeding per maand (0,72% op jaarbasis bij een gelijkblijvend vermogen)
 • het fonds kent geen prestatievergoeding;
 • maximaal 0,5% bij toe- of uittreden.

De LKR op basis van bovenstaande opstelling met inbegrip van overige kosten als de vergoeding voor de Bewaarder, Administrateur, Accountant en depotbank is over 2020 uitgekomen op 0,93%. Dit is exclusief de (eenmalige) toe- en uittredingskosten.

Essentiële informatiedocument

Over dit fonds is belangrijke informatie beschikbaar. Download hier de documentatie.

Artikel 2:66a Wft van toepassing: geen Wft vergunning

Vanwege de relatief hoge kosten die AFM en DNB berekenen voor het aanvragen van een Wft vergunning en het doorlopend toezicht op de beheerder van een beleggingsfonds en het in dat verband vereiste kapitaalbeslag in verhouding tot de aanvankelijk beperkte omvang van het Fonds heeft Het Effectenhuis gekozen voor toepassing van artikel 2:66a  van de Wft. In dit kader geldt een minimum deelnamebedrag van € 100.000 euro per deelnemer. Het Wereld Rente Dividend Fonds staat dus niet onder toezicht van de AFM.

WILT U DAT WIJ CONTACT MET U OPNEMEN?


[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]