Ruim drie maanden na het overlijden van de uitvinder rollen de eerste OK-Scores weer van de band.

Van de Duitse suikerfabrikant Südzucker (een 2, excellente zekerheid), van de verhuurder van booreilanden Transocean (een 8, zorgelijke zekerheid, verbeteringen urgent nodig) en het bekende conglomeraat General Electric (GE, een 10, fase van desoriëntatie en desintegratie).

Het zijn deze cijfers die ons de houvast bieden die we nodig hebben. Andere,  onvoorspelbare, gebeurtenissen zijn ons te grillig om een strategie op te bouwen. Toch maken beleggers zich meer druk om zaken als de handelsoorlog tussen China en Trump, het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, het vertrek van Merkel uit de politiek en de schuldenlast van Italië.

Het zijn allemaal zaken waar beleggers geen invloed op kunnen uitoefenen, maar waar ze wel hun beleggingsbeslissingen op baseren. Terwijl beleggers in onze optiek beter kunnen kijken naar de verrichtingen van het bedrijfsleven. Voor ons is de uitkomst van de OK-Score leidend, een rapportcijfer waarbij een 10 staat voor ‘binnen drie jaar bankroet’ en een 1 voor ‘bijna perfecte zekerheid’.

Südzucker perpetual
Een bedrijf als Südzucker met een OK-Score 2 betekent dat het voortbestaan van deze onderneming niet in gevaar is. De reden dat wij dit bedrijf hebben laten beoordelen, is dat er perpetuele obligatie op de beurs te koop is met een rente die meedeint op de driemaandsrente. Deze ‘floater’ keert elk kwartaal rente uit op basis van het driemaands euribor-tarief met een opslag van 3,1%.

De driemaands euribor-rente is momenteel negatief, -0,309% tijdens de laatste peildatum van de obligatie. Daaruit vloeit een coupon voort van 2,791%, uit te keren op 29 maart aanstaande. Op die datum wordt weer gekeken naar de stand van de driemaands euribor op dat moment en dan is ook de nieuwe kwartaalcoupon weer bekend.

De koers van de obligatie is de laatste tijd gedaald en noteert nu rond de 80%. Op deze koers bedraagt de couponrente 2,791/80 = 3,47%. De lening heeft een eeuwigdurende looptijd (de naam ‘perpetual’ zegt het al), maar Südzucker kan de lening onder specifieke voorwaarden wel aflossen, ‘callen’ in vaktermen. Als dat gebeurt ontvangt u 100% terug en ligt er vijfentwintig procent koerswinst in het verschiet.

Prospectus
‘3,47%, is dat alles?’ hoor ik u denken. Ik hoef maar een keer op een bannertje te klikken en ik krijg zeven procent rente op vastgoed. Of dertien procent op financieringen van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Die obligaties betalen ook elk kwartaal uit, maar dan twee tot vier keer zoveel als Südzucker.

Voor producten als hierboven zijn er prospectussen uitgegeven waarin beschreven staat wat de risico’s en kansen van het gebodene zijn. Helaas was er toen nog geen OK-Score, Willem Okkerse zat nog op zijn studeerkamer om zijn systeem te verfijnen. Nu wel en dat heeft zijn waarde bewezen.

De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat de prognoses in de prospectussen niet overeen komen met de uitkomst van de OK-Scores. Sinds we met het OK-Score-model werken zijn er nogal wat bedrijven ontmaskerd als onbetrouwbaar of zelfs frauduleus. Wat dat betreft schuilt er enige waarheid in de beurswijsheid ‘je hebt halve waarheden, hele leugens en emissieprospectussen’.

Mijnenveld
Doordat het model al twee jaar van tevoren een waarschuwing afgaf, wisten we dat obligaties van de slechte ondernemingen een tijdbom vormden, die vroeg of laat kon afgaan, en dat gebeurde ook.

Zo bleek de beurs voor het Duitse MKB, de Mittelstandsmarkt, de afgelopen jaren een waar mijnenveld waar op een kwart van alle leningen de rente niet werd betaald. Of nog erger, waar de onderneming failliet ging met als gevolg dat beleggers niet alleen naar hun rente maar naar hun hele investering konden fluiten.

Het risico van beleggen is niet dat koersen van aandelen of obligaties dalen – bewegen doen die dingen toch wel. Risico is de kans op verlies of ongelukken. Is er risico dat zich niet laat inschatten, stop en ga op zoek naar iets anders. Het draait allemaal om de juiste gereedschapskist met instrumenten, met als enige doel om permanent vermogensverlies te voorkomen. De OK-Score is zo’n instrument dat ons waarschuwt voor naderend onheil. Het eerste geld met beleggen wordt immers verdiend door het niet te verliezen.

Lees eerder verschenen nieuws in ons archief. Ron Boer schrijft op regelmatige basis columns over interessante zaken die spelen op de financiële markten. Wilt u een melding krijgen wanneer een nieuwe column verschijnt? Volg ons dan op LinkedIn of neem contact met ons op.