• “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

Magnificent Twenty


Sinds 1 april 2015 kunnen beleggers deelnemen in een fonds dat zich volledig richt op de Amerikaanse markt, het Magnificent Twenty-fonds. Zoals de naam al aangeeft, zitten er 20 aandelen uit de S&P 500 index in de portefeuille.

In dollars

In tegenstelling tot het breder gespreide Wereld Fonds (maximaal 50 aandelen wereldwijd) noteert en rapporteert de Maginificent Twenty in dollars, waardoor het valutarisico niet is afgedekt. Zo liggen er niet alleen risico’s maar ook kansen bij een daling of stijging van de dollar ten opzichte van de euro.

Inhoud

De portefeuille bevat maximaal 20 aandelen uit de S&P 500 index, elk voor 5%. Financiële ondernemingen en vastgoedfondsen zijn van opname uitgesloten, waarmee u geen risico op deze kwetsbare groep loopt.

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Resultaten (netto na kosten)

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
2024 -2,98% 0,81% 4,14% -4,71% -2,94%
2023 7,31% -3,05% 2,68% -1,97% -4.60% 7,97% +1,52% -5,82% -5,36% -4,60% 9,64% 6,52% 8,75%
2022 -6,95% -0,31% 0,08% -8,50% 1,90% -10,61% 5,09% -6,32% -8,60% 4,21% 6,91% -4,14% -25,64%
2021 1,91% 0,68% 3,87% 1,19% 0,70% 1,34% 1,14% -0,13% -3,40% 2,05% -0,62% 5,19% 14,55%
2020 -3,99% -8,77% -11,36% 11,43% 5,90% 2,29% 2,85% 3,33% -1,93% 1,25% 14,88% 1,81% 15,72%
2019 6,73% 2,96% 0,84% 3,23% -11,00% 7,31% 1,14% -2,78% 3,50% +0,11% 3,29% 3,07% 18,51%
2018 3,98% -4,73% -1,71% 1,58% 2,51% 0,03% 3,16% 1,52% 1,24% -7,70% 2,14% -9,32% -8,07%
2017 -1,06% 2,65% 0,82% 0,00% -0,35% 0,20% -0,81% -0,72% 5,25% 1,79% 3,34% 1,81% 11,92%
2016 -4,65% -0,01%+ 7,89% 1,18% 1,04% 0,59% 3,00% -0.34% 0,96% -2,03% 4,21% 1,76% 14,19%
2015 0,17% 0,15% -1,32% -1,46% -2,87% -2,31% 8,02% -0,79% -2,52%  -3,31%

Sinds de oprichtingsdatum 1 maart 2015 bedraagt het netto rendement +40,01% (gemiddeld 3,77% per jaar – in USD).

Deelname

Deelname is mogelijk vanaf 100.000 euro. Wenst u nadere informatie over deelname, neemt u dan telefonisch of per mail contact op met Het Effectenhuis.

Algemene doelstelling

De doelstelling van het Magnificent Twenty is het behalen van een beoogd rendement in US dollars van ten minste 8% op jaarbasis door middel van een preselectie van bedrijven met de volgende criteria: solide balansverhoudingen, integer management, langdurige concurrentievoordelen en een begrijpelijk productenpakket. Hiervan uitgezonderd zijn de financials en vastgoedfondsen, die op grond van hun financieel afwijkende gegevens niet beoordeeld kunnen worden.

Portefeuille

Het Magnificent Twenty bevat de selectie van de 20 beste aandelen uit de S&P 500 index.

  • Lopende Kosten Ratio (LKR)

De kosten zijn als volgt vastgesteld:

  • deelnamevergoeding maximaal 1%;
  • 1,5% vaste vergoeding per jaar;
  • 20% prestatievergoeding boven een (hoog watermerk) drempel van 8%, na aftrek van vaste kosten;
  • maximaal 1% bij uittreden (2% bij onmiddellijk uittreden).

De LKR op basis van bovenstaande opstelling met inbegrip van overige kosten als de vergoeding voor de Bewaarder, Administrateur, Accountant en depotbank is over 2022 uitgekomen op 2,0%. Dit is exclusief de (eenmalige) toe- en uittredingskosten en (indien van toepassing) prestatievergoeding.

Essentiële informatiedocument

Over dit fonds is belangrijke informatie beschikbaar. Download hier de documentatie.

Artikel 2:66a Wft van toepassing: geen Wft vergunning

Vanwege de relatief hoge kosten die AFM en DNB berekenen voor het aanvragen van een Wft vergunning, het doorlopend toezicht op de beheerder van een beleggingsfonds en het in dat verband vereiste kapitaalbeslag in verhouding tot de aanvankelijk beperkte omvang van het fonds heeft Het Effectenhuis gekozen voor toepassing van artikel 2:66A van de Wft. In dit kader geldt een minimum deelnamebedrag van € 100.000 euro per deelnemer. Het Magnificent Twenty staat dus niet onder toezicht van de AFM.