• “WE STREVEN NAAR EEN
  ABSOLUUT RENDEMENT
  VOOR ONZE CLIËNTEN”

Wereld Fonds


Sinds 1 oktober 2013 kunnen beleggers deelnemen in het Wereld Fonds, een aandelenfonds van Het Effectenhuis, waarmee u gespreid belegt in het internationale bedrijfsleven, 50 ondernemingen met solide balansen, lange termijn winstgroei en een vooraanstaande positie in de markt(en) waarin ze actief zijn. Financiële ondernemingen en vastgoedfondsen zijn van opname uitgesloten, waarmee u geen risico op deze kwetsbare groep loopt.

Resultaten (netto na kosten)

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
2024 1,46% 2,04% 2,29% -0,63% 4,35% 9,82%
2023 6,37% -0,52% 0,93% -0,31% -0,87% 4,08% 1,11% -4,78% -2,97% -4,05% 7,08% 5,77% 11,52%
2022 -5,33% -1,82% 0,41% -1,42% -0,58% -7,06% 7,17% -3,98% -6,99% 3,95% 5,07% -5,10% -15,65%
2021 2,30% 0,91% 7,37% -0,47% 0,56% 2,24% 1,34% 0,76% -3,70% 2,79% 1,13% 3,00% 19,79%
2020 -2,67% -7,24% -8,23% 8,91% 2,78% 1,88% -1,90% 2,59% -0,24% -1,52% 9,71% 1,02% 3,55%
2019 6,11% 2,94% 1,65% 4,10% -7,94% 4,39% 0,74% -1,46% 3,15% -0,33% 2,63% 1,90% 18,56%
2018 0,94% -3,30% -2,72% 3,79% 3,74% -0,15% 2,88% 0,76% 0,49% -7,42% 0,20% -5,89 -7,17%
2017 -0,79% 2,51% 2,83% -1,51% -0,40% -1,78% -1,10% -1,40% 3,52% 3,08% 0,88% 0,92% 6,73%
2016 -4,34% 0,03% 3,93% 2,12% 1,92% 1,07% 3,96% 0,03% 0,06% -0,30% 3,56% 2,44% 15,10%
2015 5,25% 0,01% -0,06% -0,16% 0,79% -1,37% -0,93% -4,79% -2,90% 10,28% 1,89% -5,51% 2,06%
2014 -3,40% 2,06% 1,30% -0,01% 3,45% 0,83% -0,93% 1,86% 0,34% -1,14% 2,93% 0,67% 8,05%
2013 1,55% 0,45% 0,06% 2,07%

Sinds de oprichtingsdatum 1 oktober 2013 bedraagt het netto rendement +95,01% (gemiddeld 6,46% per jaar).

Deelname

Deelname is mogelijk vanaf 100.000 euro. Wenst u nadere informatie over deelname, neemt u dan telefonisch of per mail contact op met Het Effectenhuis.

Algemene doelstelling

De doelstelling van het Wereld Fonds is het behalen van een beoogd rendement van ten minste 8% op jaarbasis door middel van een preselectie van bedrijven waarvan de aandelen worden aanbevolen op grond van de volgende criteria: solide balansverhoudingen, integer management, langdurige concurrentievoordelen en een begrijpelijk productenpakket. Hiervan uitgezonderd zijn de financials en vastgoedfondsen, die op grond van hun financieel afwijkende gegevens niet beoordeeld kunnen worden.

Portefeuille

De Wereld Fonds portefeuille zal maximaal 50 ondernemingen bevatten, waarin in elk een belang van 2% zal worden ingenomen. De portefeuille bestaat uit drie segmenten, waarmee zowel regionale als valutaire spreiding bereikt wordt. De samenstelling is als volgt:

 • AEX/Eurostoxx
  Dit segment bevat 15 aandelen van ondernemingen uit de Eurozone, met name de beste uit Nederland, Duitsland en Frankrijk.
 • Magnificent Twenty
  Dit segment bevat de 20 beste aandelen uit de S&P 500 index.
 • Rest van de Wereld
  Dit segment bevat 15 aandelen van ondernemingen uit de overige gebieden, bijvoorbeeld Europese ondernemingen die geen deel uitmaken van het eurogebied zoals Zwitserland, Scandinavië of Oost-Europa, en/of ondernemingen uit ‘opkomende markten’ als China, Zuid-Korea, India, Zuid-Afrika. Een voorwaarde voor opname van deze ondernemingen is tevens dat hun aandelen, vanwege de vaak moeilijk toegankelijke thuismarkten, verhandeld worden op de internationale beurzen.

De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Lopende Kosten Ratio (LKR)
De kosten zijn als volgt vastgesteld:

 • deelnamevergoeding maximaal 1%;
 • 1,5% vaste vergoeding per jaar;
 • 20% prestatievergoeding boven een (hoog watermerk) drempel van 8%, na aftrek van vaste kosten;
 • maximaal 1% bij uittreden (2% bij onmiddellijk uittreden).

De LKR op basis van bovenstaande opstelling met inbegrip van overige kosten als de vergoeding voor de Bewaarder, Administrateur, Accountant en depotbank is over 2022 uitgekomen op 1,9%. Dit is exclusief de (eenmalige) toe- en uittredingskosten en (indien van toepassing) prestatievergoeding.

Essentiële informatiedocument

Over dit fonds is belangrijke informatie aanwezig. Download hier de documentatie.

Artikel 2:66a Wft van toepassing: geen Wft vergunning

Vanwege de relatief hoge kosten die AFM en DNB berekenen voor het aanvragen van een Wft vergunning, het doorlopend toezicht op de beheerder van een beleggingsfonds en het in dat verband vereiste kapitaalbeslag in verhouding tot de aanvankelijk beperkte omvang van het fonds heeft Het Effectenhuis gekozen voor toepassing van artikel 2:66A van de Wft. In dit kader geldt een minimum deelnamebedrag van € 100.000 euro per deelnemer. Het Wereld Fonds staat dus niet onder toezicht van de AFM.