• “WE STREVEN NAAR EEN
  ABSOLUUT RENDEMENT
  VOOR ONZE CLIËNTEN”

 • “WE STREVEN NAAR EEN
  ABSOLUUT RENDEMENT
  VOOR ONZE CLIËNTEN”

Inschrijving Nederland Fondsen Effectenhuis

 • Klantgegevens

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Het investeringsbedrag dient te worden overgemaakt vanaf een Nederlandse bankrekening. De tenaamstelling van het rekeningnummer dient ten behoeve van identificatie (Wet identificatie bij financiële dienstverlening) dezelfde te zijn als die van de certificaten.
 • Partner

  Alleen verplicht bij het aanvragen van een gezamelijke rekening

 • DD slash MM slash JJJJ
 • Betaling/Aankoop • Het bedrag wat u hieronder invult bij Totaal over te maken is het deelnamebedrag + de toetredingskosten.

 • Eenmalige machtiging • Betaling/Aankoop: In overeenstemming met de beheerder Het Effectenhuis Commissionairs B.V. geeft ondergetekende aan Theodoor Gilissen Bankiers opdracht om het bovenstaande bedrag over te maken van zijn/haar tegenrekening, gehouden bij Theodoor Gilissen Bankiers rechtstreeks naar de rekening 211.56.88.99 op naam van Stichting Effectenhuis Fondsen Bewaarder ook gehouden bij Theodoor Gilissen Bankiers.

 • Overboeking

  Bank: ING Bank
  Rekeningnummer: 60.95.116
  t.n.v.: Stichting HEFB
  IBAN: NL86 INGB 0006 0951 16
  BIC: INGBNL2A

 • Datum:

 • Belangrijk: Dit inschrijfformulier tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs en KvK dient niet later dan vijf werkdagen voor de laatste werkdag van de maand te zijn ontvangen door de Stichting Effectenhuis Fondsen Bewaarder.


  Verklaring


  Ondergetekende verklaart dat zij/hij gelezen heeft en akkoord is met de inhoud van het prospectusvan het OK Wereld Fonds alsmede de voorwaarden van beheer en bewaring. Deze zijn op verzoek teverkrijgen van Het Effectenhuis Commissionairs B.V., of op te vragen via de website: www.effectenhuis.nl.

 • Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, gif.
  Upload uw digitale handtekening.


 • Graag dit inschrijfformulier verzenden met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID kaart), eventueel (voor juridische entiteiten) vergezeld van een kopie van de KvK. Dit formulier wordt verzonden naar: HREF="mailto:Nederlandfondsen@effectenhuis.nl">Nederlandfondsen@effectenhuis.nl