• “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

  • “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

Onze Fondsen
Op dit moment heeft Het Effectenhuis drie verschillende OK-portefeuilles in beheer: het OK Wereld Fonds (aandelen wereldwijd), het OK Magnificent Twenty Fonds (aandelen V.S.) en het Wereld Dividend Fonds (vastrentende waarden). Deelname is mogelijk vanaf 100.000 euro. Dat minimumbedrag lijkt veel, maar het OK Wereld Fonds bevat vijftig aandelen, waardoor u voor 2.000 euro in elk aandeel zit. De Magnificent Twenty portefeuille bestaat uit twintig aandelen, waardoor u per aandeel 5.000 euro (in dollars) belegt.

Selectiecriteria

Bij het selecteren van aandelen voor het OK Wereld Fonds worden de OK-klassen 1 tot en met 6 beschouwd als investables en de OK-klassen 7 tot en met 10 als non investables. Voor de OK Magnificent Twenty komen alleen fondsen met een OK-Score van 1 of 2 in aanmerking. Bij het selecteren van obligaties voor het Wereld Dividend Fonds zijn bedrijfsobligaties met een OK-Score van 1 tot en met 8 geschikt. De toetsing met de OK-Score van de geselecteerde – maar ook in eerste instantie niet geselecteerde ondernemingen – vindt in de regel een tot tweemaal per jaar plaats, en per direct als het nieuws daartoe aanleiding geeft.

Het OK Wereld Fonds

Op 1 oktober 2013 zag het OK Wereld Fonds het licht. Dit fonds belegt gespreid in de Champions League van het internationale bedrijfsleven. Het gaat om vijftig ondernemingen met solide balansen, lange termijn winstgroei en een vooraanstaande positie in de markten waarin ze actief zijn. Financiële ondernemingen en vastgoedfondsen zijn van opname uitgesloten, zodat men met deze kwetsbare groep geen risico loopt. Met het OK Wereld Fonds participeert de belegger in vijftien door de OK-Score beoordeelde bedrijven uit het eurogebied, twintig uit de S&P 100 en vijftien uit de rest van de wereld. De doelstelling van het OK Wereld Fonds is het behalen van een beoogd rendement van ten minste 8% op jaarbasis.

Het Magnificent Twenty Fonds

Het fonds bestaat uit twintig S&P ondernemingen, waarbij aan het begin van het jaar in elk 5 procent van het vermogen wordt geïnvesteerd. Voorwaarde voor de selectie is dat de onderneming gedurende de periode 2003 tot aan de laatste OK-analyse een OK-Score 1 of 2 heeft ontvangen én de gemiddelde uitkomst van die scores niet boven de 1,6 uitkomt. De selectie voor opname in het OK Magnificent Twenty-fonds is en blijft streng. Wordt een van de twintig ondernemingen na de nieuwste jaarcijfers afgetest, verdwijnt deze ter bescherming van de belegger uit de portfolio. Dan is de daaropvolgende nummer 21 aan de beurt en neemt de plaats in van zijn voorganger.

Het Wereld Rente Dividend Fonds

Na de succesvolle start van het OK Wereld Fonds volgde op 1 februari 2014 een vastrentende opvolger. Dit fonds belegt in bedrijfsobligaties met een positieve OK-Score, maar zonder de OK-Score zekerheid soms ook in obligaties van financiële instellingen en overige effecten met een rentedragend karakter. Waardepapieren, waarover rente of dividend wordt vergoed. De directe aanleiding voor het fonds is het steeds geringere aanbod van leningen met coupures kleiner dan 100.000 euro. De trend om leningen uit te geven met een minimumdeelname vanaf 100.000 euro neemt eerder toe dan af. Hierdoor kunnen beleggers met een kleinere portefeuille in vastrentende waarden steeds moeilijker hun weg op de financiële markten vinden. Door de omvang van het fonds zijn coupures van 100.000 euro geen probleem en zo kan aan particuliere beleggers een passend alternatief geboden worden op het gebied van vastrentende waarden. Ook voor hen die afhankelijk zijn van inkomen uit hun vermogen.

Net als bij de advisering aan onze particuliere relaties worden alleen obligaties met OK-klassen van 1 tot en met 8 geselecteerd. Aangezien de beste rendementen, zeker in de obligatiemarkt, gemaakt worden in de OK-Klassen 6, 7 en 8 worden door veel beleggers karrenvrachten aan potentiële goed renderende beleggingen buitenspel gezet. Dit zijn leningen die wel ‘OK’ zijn en met een gerust hart gekocht kunnen worden, al denken kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s daar anders over. Het gaat om ondernemingen in de CCC en CC categorie, dezelfde ondernemingen die OK-Scores hebben van 7 of 8 en daarmee als relatief veilig kunnen worden gezien. Ondernemingen die nooit een business failure zullen beleven, maar wel uiterst interessante couponrentes bieden. Pas als deze ondernemingen wegzakken naar OK-Klasse 9 (vergelijkbaar met C) of OK-Klasse 10 (vergelijkbaar met D), wordt ook van die obligaties afgezien.

WILT U DAT WIJ CONTACT MET U OPNEMEN?


[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]